Phd Ohlin - Svenska Parkinsonstiftelsen

Till innehåll

Huvudmeny:

Phd Ohlin

Varför drabbas många Parkinsonpatienter förr eller senare av överrörlighet och vad orsakas det av?

Behandling med L-DOPA fungerar ofta problemfritt under de första åren, men därefter drabbas de flesta av överrörlighet (även kallat dyskinesi). Forskning kring varför överrörlighet uppstår av L-DOPA och vad som styr dess utveckling är mycket viktigt för att kunna hitta nya behandlingsmöjligheter i framtiden.

Det man vet om orsaken till uppkomsten av överrörlighet är att det påverkas av hur stor andel av de dopamin-produceraande cellerna i hjärnan som försvunnit pga sjukdomen. Vidare är hjärnans "plastiska potential", dvs förmåga att förändra sin struktur och funktion, en viktig pusselbit. Hög plastisk potential ger möjlighet för nervceller att växa och ändra sina egenskaper. Vid långvarig L-DOPA-behandling kan dessa förändringar leda till att en grupp nervceller blir överaktiverade, och därmed ger upphov till överrörlighet.
     Elisabet Ohlin, PhD

Nya forskningsfynd från vår grupp har bland annat kartlagt hur de små blodkärlen i hjärnan påverkas av L-DOPA-behandling och hur de förändras vid överrörlighet/dyskinesi. Blodförsörjningen till hjärnan är mycket stor. Den totala längden blodkärl i hjärnan är mer än 600 km och vi har ca 20 m2 yta för syreutbyte i hjärnan. De små blodkärlen (kapillärerna), är ytterst ansvariga för detta syre- och närings-utbyte, varför deras struktur och tillväxt är mycket intressanta och viktiga. När L-DOPA ges i tablettform sprids det i blodet och tas upp via kapillärerma, där det transporteras in till hjärnans celler. Denna transport är alltså avgörande för att L-DOPA-behandlingen fungerar. Tillika innebär detta att förändringar i blodkärlens form och funktion kan påverka hur L-DOPA kommer till hjärnan och hur den tas omhand.

Vid långvarig L-DOPA-behandling, som givit upphov till överrörlighet, har vi kunnat se att kapillärerna i de basala ganglierna växer och fler celler i blodkärlens väggar bildas. Detta verkar vara ett svar på ett ökat behov av blodflöde och näringsupptag i dessa områden av hjärnan. Vi har också sett att det kan passera mer ämnen in i hjärnan (över den sk blod-hjärn-barriären), som normalt inte passerar. Vad dessa förändringar på blodkärlsnivå betyder för hjärnan och sjukdomen kan vi inte säga idag, men mer forskning kan ge oss nya angreppsvinklar för medicinering och behandling av PS.

 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny